logo2
Zarząd OSP

Skład Zarządu OSP Pabianice

Prezes dh Andrzej Nowak
Naczelnik i v-ce prezes dh Sebastian Bednarczyk
Z-ca naczelnika dh Mateusz Biskupski
Skarbnik dh Przemysław Paśnik
Sekretarz dh Rafał Głowiński
Gospodarz dh Maciej Borucki
Członek Zarządu dh Łukasz Zasada
Członek Zarządu dh Krzysztof Krawiec
Członek Zarządu dh Tomasz Adler

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca dh Czesława Okrojek
Członek komisji rewizyjnej dh Włodzimierz Sobczak
Członek komisji rewizyjnej dh Adam Sobierajski

Dystynkcje OSP

dystynkcje-osp